• Bel me
    terug

Keuringen

Preventie-eisen elektrische installatie
Aan welke preventie- eisen moet u voldoen met betrekking tot het onderhouden en keuren van de elektrische installatie als u een pand in bezit heeft of als u een pand huurt?
Preventie-eisen van de verzekeraar
De belangrijkste taak van de verzekeraar is u helpen en schadeloos stellen na schade. Dat kan met een uitkering in geld, of op een andere manier. U denkt misschien dat veel verzekeraars willen voorkomen dat ze een schade-uitkering moeten verstrekken. Maar als u schade heeft aan of in uw pand èn u heeft keurig voldaan aan alle preventie-eisen, willen verzekeraars u helpen om zo snel mogelijk weer goed te kunnen functioneren. Hiervoor moet u dus wel aan een aantal logische eisen voldoen, om te voorkomen dat er schade optreedt. Eén hiervan is het onderhouden en laten keuren van elektra, inclusief de meterkast. Verzekeraars noemen deze eisen in hun clausules en verzekeringsvoorwaarden. Wij noemen dit  ook wel preventie-eisen. Natuurlijk wilt u hieraan voldoen. Immers, u zit ook niet te wachten op brandschade. U kunt uw pand (tijdelijk) niet gebruiken of u moet uw zaak sluiten. U heeft dan geen omzet en loopt financiële schade op.

Wij adviseren u om voldoende tijd en geld vrij te maken om u te verdiepen in brandpreventie en de preventiemaatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om brandschade te voorkomen. Voorkomen is beter dan genezen!

Brand door kortsluiting
Met stip op 1 de brandschade door kortsluiting.
Weet u dat 50% van alle branden ontstaat door kortsluiting? Maar weet u ook dat verzekeraars u een schade-uitkering (mogen) weigeren als u niet zorgt voor goed werkende en veilige  elektra en een goed functionerende meterkast?

Brandschade door kortsluiting voorkomt u eenvoudig door uw elektra inclusief de meterkast regelmatig te (laten) controleren en indien nodig te laten aanpassen door een erkende installateur. U moet voldoen aan twee standaards, de NEN 1010 en de NEN 3140 keuring. Verzekeraars stellen in haar clausules en voorwaarden dat elektra veilig moet zijn en u elektra en de meterkast regelmatig moet laten keuren.

Keuring elektrische installatie

  • NEN 1010 keuring
    Voor nieuwe panden en installaties geldt dat deze moeten voldoen aan de NEN 1010 eisen.  De inspecteur verstrekt u volgens de wet een inspectierapport.
  • NEN 3140 keuring
    Voor bestaande panden en installaties geldt dat de NEN 3140 van toepassing is. Op basis van de normen die hiervoor gelden moet het pand worden geïnspecteerd. Een thermografische doormeting van elektra is onderdeel van deze keuring. Deze keuring moet eens in de drie of vijf jaar worden uitgevoerd.

Keuring laten uitvoeren door erkend installateur:
Verzekeraars eisen dat u uw elektra laat keuren door een erkend installateur

Certificaat
Na aanleg en keuring verstrekt Van Rijn Installatie u een certificaat. Dit is een garantie die geldt voor 2 of 5 jaar, waaruit blijkt dat uw elektra goed en veilig functioneert. Dit certificaat wordt door verzekeraars geëist en opgevraagd na schade. Na brandschade geeft u dit document aan uw verzekeraar en u toont eenvoudig aan dat u alles heeft gedaan om brand door kortsluiting te voorkomen. Op dit onderdeel ontstaat dan ook geen discussie over een schade-uitkering door de verzekeraar, omdat u voldoet aan de clausule “keuring elektrische installatie” die brandverzekeraars hebben opgenomen in uw brandpolis. Vele brandverzekeraar in Nederland hebben deze clausule opgenomen.
Het niet voldoen aan deze clausule betekent dat als brand ontstaat door kortsluiting, de verzekeraar u een uitkering mag weigeren of in sommige gevallen een verhoogd eigen risico mag opleggen. U heeft dan immers geen of onvoldoende maatregelen genomen om de kans op brand ten gevolge van kortsluiting te beperken of voorkomen.

Afsluiten onderhoudscontract van elektra en meterkast
Wij adviseren u een onderhoudscontract af te sluiten. Hiermee voorkomt u dat u vergeet om elektra regelmatig te laten keuren.

Exacte clausule die verzekeraars opnemen in uw verzekeringspolis: Keuring elektrische installatie

De elektrische installatie dient te voldoen aan NEN 1010. De controle van de installatie dient minimaal één keer in de 5 jaar conform NEN 3140 door een elektrotechnisch installateur te worden uitgevoerd. De controle dient door middel van een schriftelijke verklaring van de installateur te worden bevestigd. Geconstateerde gebreken dienen terstond te worden hersteld.

Neem contact op met Van Rijn installatie om problemen te voorkomen