STORINGSDIENST 24/7

Voor storingen zijn wij 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar op tel. 0115-561717.

Vacature Loodgieter

Van Rijn installatie is een totaal installateur. Tot onze klanten behoren particulieren, … Lees verder..

Disclaimer Van Rijn Installatie BV

Deze website is eigendom van Van Rijn Installatie BV gevestigd aan de Buitenweg 15 4571 EP te Axel.

Gebruik van enige informatie, verkregen middels deze website, gebeurt voor risico van de gebruiker.

De informatie die wordt verkregen via de website en webwinkel aansluiting is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland.

Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden via website en webwinkel verstrekte informatie.

De via website en webwinkel verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de via website en webwinkel verstrekte informatie, kan Van Rijn Installatie BV niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Van Rijn Installatie BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Van Rijn Installatie BV sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Van Rijn Installatie BV gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Van Rijn Installatie BV aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Deze website en webwinkel aansluiting en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website en webwinkel aansluiting of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Van Rijn Installatie BV.